Sản Phẩm Thiết Bị Máy Lọc Nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc nước
Thương mại MP02-3
Ưu điểm :
  • Không sử dụng điện
  • Không tốn nước thải
  • Thiết kế gọn nhẹ, tiết kiệm không gian
14.500.000VND
(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)