Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Mục đích và phạm vi
Phạm vi sử dụng thông tin
Thời gian lưu trữ thông tin
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên www.mitsubishi-cleansui.vn được www.mitsubishi-cleansui.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.mitsubishi-cleansui.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.mitsubishi-cleansui.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.mitsubishi-cleansui.vn.

- Ban quản lý www.mitsubishi-cleansui.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.mitsubishi-cleansui.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.